Byggskadeservice

Vi är idag förtroendeentreprenör åt många av våra kunder vilket innebär att vi reglerar skadan från första besöket med skadebesiktning till slutreglering.

Du ska vara trygg och nöjd när du låter Erlandssonare sköta försäkringsjobben. För oss är det viktigt att du får ett så smidigt och enkelt samarbete som möjligt. Du kan få hjälp med alla typer av storm-, brand- eller vattenskador, stora uppdrag eller små. Våra andra skadekunder finns bland försäkringsbolag och privata fastighetsägare.

Vana att ta hänsyn

De Erlandssonare som jobbar med skadehantering och försäkringsärenden har särskilt stor kompetens för det. Alla är till exempel vana att arbeta i hem och andra miljöer och ta hänsyn till verksamhet som pågår där. Att följa byggnormer och branschregler är självklart, liksom att företaget är auktoriserat för våtrumsarbeten. Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare kontinuerligt genom externa och interna utbildningar.

Smidigt och enkelt

Alla jobbar i samma mobila kalkylprogram. Det ger en flexibel och effektiv skadehantering med tillgänglighet, pålitlighet, återkoppling och korta leveranstider, både till försäkringstagare och försäkringsbolag. På skadeplatsen kopplar vi upp programmet och besiktigar skadorna med fotografering, dokumentering, rapportering, kalkyl och genomgång av den skadelidandes villkor.