Social Sponsring

Erlandsson Bygg är Huvudsponsor till Grunden Bois sedan år 2000.

”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.”

Erlandsson Bygg sponsrar Älvsborg FF i deras nya satsning.

Älvsborg FF har startat ett projekt för asylsökande barn och ungdomar. Målsättningen är att bidra till en meningsfull fritid och integration. Erlandsson Bygg stöttar dessa barn och ungdomar med utrustning och kläder.

Guld sponsor till Barncancerfonden sedan 2001

”Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; Ett barn får en cancerdiagnos. Vi arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.”

Fortsatt utveckling – Vårt mål är att skapa en hållbarhetsprofil enligt ISO 26000

Erlandsson Bygg kommer att fortsätta utveckla sitt CSR arbete. Vi har inlett ett samarbete med A3cert för att tillsammans utveckla och starta extern revision av ISO 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande. Idag finns ingen möjlighet att certifiera sig enligt dessa riktlinjer men i det här samarbetet kommer den externa revisionen att kunna genomföras och granskning av uppfyllelse av riktlinjerna i ISO-standarden möjliggöras.