Spontanansökan Platschef

 Som platschef på Erlandsson är du ansvarig för projekten från projektering till slutbesiktning. Du har en central roll i projektets utförande och ansvarar för kvalitet, ekonomi, planering och personal. Du arbetar nära våra projektchefer och på plats får du även stöd från entreprenadingenjörer och arbetsledare beroende på projektets omfattning. Du jobbar i dynamiska team med kollegor från flera olika yrkesområden.

Rollen innebär mycket kontakter både internt och externt med kunder, leverantörer och underentreprenörer. Hos oss väntar stora utvecklingsmöjligheter.

Du är ingenjörsutbildad med kunskap och praktisk erfarenhet inom produktion, planering och arbetsledning. Du besitter även bra kunskap om lagar och avtal.

{rsform 8}