Affärs- och projektutveckling

Vår affärsidé inom affärs- & projektutveckling är att skapa långsiktighet såväl för våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Inom Affärs- och projektutveckling driver vi affärer i form av mark- och företagsförvärv tänkt för byggnation. Vi utvecklar markområden med planprocesser och skapar färdiga byggprojekt.

Det byggs fortfarande mycket i Sverige men nu talas det alltmer om att vi måste bygga rätt typ av fastigheter och till rätt pris. Vi på Erlandsson vet att om man kan korta ner processen och kontinuerligt styra de inblandade kommer kvaliteten att höjas och kostnaderna gå ner.

Tillsammans med våra kunder & samarbetspartners tar vi hand om hela processen från idé och markförvärv till planläggning, byggnation och försäljning. För oss är det möjligt då vi tack vare vår bredd, både geografiskt och kompetensmässigt kan vara den kompletta aktören. Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda våra kunder/partners att delta i projekten initialt och kan på så sätt komplettera i stället för att konkurrera. Inom Affärs- och projektutveckling jobbar vi, precis som i alla våra affärsområden, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Våra projekt drivs i egen regi eller tillsammans med partners och delägare. Vårt primära arbetsområde är Västsverige. Vi utvecklar såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Våra unika fördelar

Erlandssons vision är att vara det främsta valet i alla lägen, oavsett om det är som arbetsgivare, leverantör eller samarbetspartner. Vi är ett stort företag med lokal närvaro och det personliga tillvägagångssättet. Det är även vår styrka inom Affärs- och projektutveckling.

Vi jobbar alltid nära marknaden, vilket ger en god lokal kännedom. Närhet innebär också tillgänglighet och flexibilitet i arbeten och medför snabba beslutsvägar. Tack vara våra lokala kontor och resurser kan vi även erbjuda en långsiktighet i våra affärer och stå för stabilitet och kontinuitet även efter överlämnat projekt.