Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.

Inom affärsområde byggservice utför vi alla slags reparationer och underhållsarbeten åt försäkringsbolag, statliga, kommunala och privata fastighetsägare.

Våra medarbetare är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå t ex vid bränder, större vattenskador eller vid andra typer av saneringsarbeten. Våra kunder skall känna sig trygga i vårt sällskap!

Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.