Byggskadeservice

Du kan få hjälp med alla typer av storm-, brand- eller vattenskador.

Som kund ska man vara trygg och nöjd när man låter Erlandssonare sköta försäkringsjobben. Vi ska skapa ett så smidigt och enkelt samarbete som möjligt. Vi hjälper med alla typer av storm-, brand- eller vattenskador, stora uppdrag eller små. Våra skadekunder finns både bland försäkringsbolag och privata fastighetsägare.

Vana att ta hänsyn
De Erlandssonare som jobbar med skadehantering och försäkringsärenden har särskilt stor kompetens för det. Alla är till exempel vana att arbeta i hem och andra miljöer och att ta hänsyn till verksamhet som pågår där. Att följa byggnormer och branschregler är självklart och våra medarbetare utvecklas kontinuerligt genom externa och interna utbildningar.