Entreprenad

Vår verksamhets bredd gör oss starka

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är intressanta, stora som små, men partnering- och samverkansprojekt tillhör dem där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. Här kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

Ett samarbete med flera partners
Tillsammans bildar vi ett team med representanter från kunden och Erlandsson Bygg. Gruppens roll är att bevaka projektets gemensamma mål och  säkerställa den övergripande styrningen i projektet.

Kundens erfarenheter av byggnation och drift är viktiga och i kontinuerligt och nära samarbete ser vi till att finna den bästa långsiktiga lösningen. Projektledning, utförande och uppföljning sker konsekvent i väl sammansvetsade team som har nära och öppen kontakt med kunder och andra parter. Vi är alla lika beroende av att göra ett perfekt jobb .