Välkommen till Erlandssons leverantörssida

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Erlandsson arbetar med inköp med avseende på bl a Inköpspolicy, Uppförandekod, KMA-policy, Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, ID06, Fakturahantering m m.

 

Uppförandekod

Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och O för Erlandsson. Det är så vi bygger relationer med våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

De värderingar som speglar hur vi agerar skall även känneteckna och vara självklart för de leverantörer som vi samarbetar med. Som leverantör ansvarar du även för att dina underleverantörer efterlever nedan värderingar.

  • Ärlighet – Vi är ärliga mot oss själva och hur vi agerar.
  • Korrekthet – Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
  • Följer bestämmelser – Vi följer lagar, krav, avtal, regler och bestämmelser som finns för vår verksamhet.
  • Håller avtal – Vi lever upp till åtaganden och håller ingångna avtal.
  • Respekt – Vi respekterar alla, oavsett kön, läggning, bakgrund eller etisk tillhörighet.
  • Professionalitet – Vi nyttjar inte affärsrelationer för personlig vinning.
  • Öppenhet – Affärsverksamhet och intressen utanför Erlandsson måste förankras hos ledningen.
  • Lojalitet – Aktiviteter som kan leda till intressekonflikter är inte tillåtna.

Läs hela Erlandsson Inköpspolicy (bilaga) »

 

KMA-Policy

Här hittar du Erlandssons kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för sin verksamhet och dess leverantörer.

Läs Erlandssons KMA-policy (bilaga) »

 

Arbetsmiljökrav på UE

Här hittar du Erlandssons arbetsmiljökrav på underentreprenörer. Dessa krav avser att klargöra och belysa de arbetsmiljörisker som gäller i relation mellan Erlandsson och underentreprenörer vid respektive arbetsplats. Då underentreprenör i sin tur upphandlar andra underentreprenörer, är denna skyldig att tillse att likalydande krav tillämpas. Kraven är ett komplement till gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter, avtal m m. som reglerar arbetsmiljöarbetet.

Läs mer här om Erlandssons Arbetsmiljökrav för UE (bilaga) »

 

Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall

Här hittar du Erlandssons ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall för sin verksamhet och dess leverantörer.

Läs Erlandssons ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall (bilaga) »

 

ID06 id-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på Erlandssons arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen. 

Läs mer om ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare (bilaga) »

Click here to read ID06 – General provisions on identity requirements and attendance records (attachment) »

 

UE2015

Erlandsson tillämpar UE2015 – Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag utgivna av Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om UE2015 blankett (bilaga) »