Värderingar


Laganda – att individen skapar gruppen

Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

Ansvarsfullhet – vi håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

Personlighet – att känna yrkesstolthet
Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En Erlandssonare trivs och är engagerad i det hen gör.