Erlandsson är det största privatägda byggbolaget i Sverige med stor lokal närvaro. Genom att arbeta nära våra kunder skapas tillgänglighet och snabba beslutsvägar. 

Vi värderar laganda och ansvarsfullhet högt. Vi sätter också värde på att vara personliga och värnar om våra medarbetares trivsel där kompetensutveckling är en självklar parameter. För dig som vill utvecklas och växa i din yrkesroll erbjuds många möjligheter att göra det.

Anders och Rubi, Produktionsledare

Hur ser en arbetsdag ut?
-Dagarna är väldigt olika och varierande, dock börjar varje dag med en snabb avstämning tillsammans med snickarna för att få koll på läget och planera dagen och veckan framöver. Har vi problem eller frågor löser vi ofta det där och då. Därefter sitter vi i möten med beställare och kunder samt åker ut i våra pågående projekt för att kolla att allt flyter på. Varje fredag gör vi faktureringar och resursplanering.

Vad är det bästa med ert jobb?
-Variationen. Allt!  Att vi är både ute i produktionen och inne på kontoret. Vi ser resultat väldigt fort och får ofta en snabb återkoppling på hur det går för oss.

Vad är det bästa med Erlandsson?
-Utomstående och kunder säger att vi är unika. Vi upplevs som familjära och agerar strukturerat samtidigt. Vi har väldigt fria tyglar och alla är delaktiga i allt som görs. Vi är ett bra gäng!

Hur är Erlandsson som arbetsgivare?
-Vi har ett tydligt mål i företaget och Erlandsson satsar brett för att få en bra arbetsmiljö. Det finns en lyhördhet för alla oss medarbetare samt att företaget tänker modernt. Det är ett ungt företag och medelålder är 40 år vilket kan spegla lite av Erlandssonandan, säger Anders.

-Jag upplever att jag får mycket ansvar och får lov att styra mycket själv vilket gör att min anställning blir rolig, säger Rubi. Frihet under ansvar! Erlandsson har en tydlig inriktning på vart vi är på väg men är samtidigt bra på att involvera medarbetarna så att alla blir delaktiga, till exempel involvera vi gärna våra snickare så att dom känner sig delaktiga i de projekt som vi har.