2018-02-26

 

Det var inte igår jag skrev senast kan man säga, hög tid för ett nytt inlägg i vår blogg!

 

Sen senast har jag gjort min del som kalkylator och gått över i projektering och inköp. Dessa två moment har för min del överlappat varandra och jag har fått göra inköpen i projekt jag själv har kalkylerat. Detta har varit mycket intressant då arbetet med projektering och inköp handlar om att tillsätta underentreprenörer och materialleverantörer som levererar vad slutkunden önskar enligt handlingarna. Vanligt förekommande är att man vill ändra på vissa detaljer eller hitta bättre lösningar än vad som var tanken i anbudsskedet, då gäller det att ha en god kommunikation med beställargruppen.

 

När man jobbar med inköp så gäller samma princip som vid kalkylering, att man ska fånga upp de funktioner som ska levereras till slutkunden, där kalkylering handlar om att prissätta funktioner/byggdelar föra att kunna leverera ett anbud och en budget. Inköparen tar sedan över kalkylen och ska inom projektets budget anskaffa den kompetensen i form av underentreprenörer och leverantörer som krävs för projektets utförande.

 

Det handlar om att agera som stöd och skapa goda förutsättningar för den personal som ska driva för projekten. Man jobbar även mycket med projektens ekonomi, inte bara internt med projektbudget utan även med beställaren för att hitta bättre eller billigare lösningar för att uppnå önskad slutprodukt.

 

För min egen del har jag fått uppleva detta i stora som små projekt, från cykelförråd till stora om- och tillbyggnader, alla med sina egna utmaningar. Under den senare tiden har jag arbetat främst med två större projekt, två om- och tillbyggnader. I det ena projektet ska vi utföra en ombyggnad på 2700 kvm samt en tillbyggnad på 800 kvm, tanken är att jag ska följa med ut efter projekteringen och sitta som arbetsledare under den 10 månader långa byggtiden.

 

 

Framtiden är spikad, nu kör vi!

 

 

 

 

2017-05-12

 

 

Under ca 7 månader som arbetsledare fick jag vara delaktig i en ombyggnad av en råvind samt takrenovering och en kort period i Helsingborg på tillbyggnaden av en bilhall, mer kommer i framtiden. Nästa station på min resa är Malmökontoret och in i kalkylernas värld vilket medför en omställning i hur man jobbar jämfört med ute i produktionen, man planerar mer för sig själv hur man ska lägga upp sitt arbete.  

Jag fick frågan av min sambo en dag när vi pratade om just detta varpå hon menade att det måste vara ganska enformigt att ”bara” räkna på jobb. Det jag svarar på en sådan fråga är nog att man inte riktigt förstår bredden i denna bransch är förrän man sätter sig ner och ska räkna på olika projekt. Under min hittills korta tid på kalkylavdelningen så har jag upplevt det som att den första problemlösningen sker här:

”Hur bygger vi detta?

”Vad är förutsättningarna?”

”Med vilka material?”

”Med vilka verktyg och på hur lång tid?”

Ovanstående är bara kort och gott om hur man måste tänka för att kunna räkna ut vad projektet i slutändan kommer att kosta. Detta är inte helt enkelt, man har märkt att alla tänker olika. Som ni säkert läst i Lizas blogg så är man mycket aktiv i denna roll, man har mycket kontakt med underentreprenörer och man är ute och tittar på plats vad som gäller för projektet.

Hitintills har jag räknat på en rad olika typer av jobb, omläggning av tak med fasadrenovering och fönsterbyte, ombyggnader av personalutrymmen, ventilationsbyte på en skola och annat smått och gott.

2017-01-13

En tid in i rollen som arbetsledare har bitarna börjat trilla på plats. Jag känner mig mer och mer delaktig i produktionen. Jag har även fått medverka i att plocka fram produktionsmetoder och aktivt varit med i beslutsfattandet.

Den största skillnaden jämfört med när jag började är att jag lärt mig det praktiska, hur man bygger. Som ny arbetsledare utan tidigare erfarenhet vet man till exempel vad det är man bygger men hur löser man det på plats? Den senaste tiden har jag fått vara med och titta på lösningar när något inte stämmer och vad vi kan göra för att gå vidare. Jag har även fått i uppgift att ansvara för en del av bygget vilket är både roligt och utmanande.

En spännande notering är när jag tänker mig tillbaka ca tre månader i projektet och ser vad som faktiskt har hänt och att vi nu är i slutfasen. Från början var det bara en vind men nu är det snart färdiga lägenheter.

2016-10-18

Jag studerade på Malmö Högskola till byggnadsingenjör från september 2013 och färdigställde mina studier i juni 2016. Efter sommaren började jag på Erlandson Bygg i syd som trainee i slutet av augusti 2016. Mitt trainee-program kommer att vara under ca 2,5 år där jag kommer att jobba i olika roller, som till exempel arbetsledning och kalkyl. 

Först ut för min del var rollen som arbetsledare på ett projekt i Lund där vi bygger om två vindsvåningar till studentlägenheter. Trots utbildningen som byggnadsingenjör förstod jag ganska fort att det fanns mycket att lära sig om hur man driver ett byggprojekt. Det jag fick lära mig ganska fort av mina kollegor var vikten av att hålla ett bra flöde i allt arbete. För mig har detta varit en utmaning då jag inte har någon tidigare erfarenhet av bygg. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det gäller att alltid kunna tänka några steg före det som händer för stunden. 

Men trots alla utmaningar jag står inför som ny på jobbet så är det alltid roligt att gå till jobb och lära sig nya saker. På arbetsplatsen råder det även en god stämning mellan alla som jobbar här och man känner att man har hittat en plats i gruppen. Det är även roligt att när kollegor på arbetsplatsen börjar fråga mig om problem uppstår och lita på mig att lösa olika uppgifter, man har fått ett förtroende från gruppen. Det viktigaste som ny på jobbet är framförallt två saker, rätt attityd och ödmjukhet mot arbetsuppgiften enligt mig.

/ Tommy Magnusson