Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är naturligtvis intressanta, stora som små, men partnering- och samverkansprojekt tillhör dem där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. Här kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.

Vi är idag förtroendeentreprenör åt många av våra kunder vilket innebär att vi reglerar skadan från första besöket med skadebesiktning till slutreglering.

Vi är det stora företaget med den lokala anknytningen. Hos Erlandsson Bygg får du personligt engagemang och kunskap, samtidigt som geografisk bredd och teknisk kompetens.Med 60 års erfarenhet av byggbranschen och kontor i nästan hela Sverige, kan vi erbjuda alla typer av byggentreprenader på drivmedelsanläggningar.

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. En del i detta är att vi själva kan försörja oss med specialkompetens på områden som plåtslageri, smide och prefab.