Left Right

Erlandsson Bygg

Sveriges största privatägda byggföretag.

Två byggarbetare

Vi är din kompletta samarbetspartner!

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.

Våra tjänster

Lärande bygg – integration på riktigt

Kreativt tänkande och samverkan mellan Erlandsson Bygg, Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB har resulterat i att åtta elever studerar lärande bygg i Kungsbacka. Utbildningen är förlagd på arbetsplats minst 70% av tiden och erbjuder språkstöd.

Läs mer
CSR

Senaste nyheter

2018-10-22

Byggkoncernen med flest egenanställda

Enligt statistik från Byggindustrin har Erlandsson Byggkoncernen flest anställda sett till omsättningen. Få företag har byggt upp en så stark […]

2018-09-17 / Syd

Gertrudsgårdens förskola, Trelleborg

Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg där Byggservice Trelleborg, Erlandsson Bygg i Syd, utförde en om- och tillbyggnad samt ny utemiljö åt […]