CSR Västsverige

Erlandsson Bygg är sedan flera år medlemmar i CSR Västsverige som är

  • Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademie
    Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte
  • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  • Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former
  • Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Är till för alla verksamheter – stora som små
  • Oberoende aktör, icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen

Vi är även en aktiv medlem i CSR forum som är Västsveriges största konferens inom CSR och den självklara plattformen för alla som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande.

Läs mer på www.csrvastsverige.se