Erlandsson Bygg i Syd är ett “Great Place to Work” företag!

Vi bestämde oss 2013 för att tillsammans med alla medarbetare jobba fram en vision och en värdegrund. Sedan dess har vår vision varit att bli ”Branschens mest attraktiva arbetsgivare” och värdegrunden ”Laganda, Personlig och Ansvarsfull”. Detta är vårt sätt att skapa förutsättningar för att lyckas bibehålla samt nyrekrytera duktiga medarbetare.

Vi har sedan dess på olika sätt jobbat med att medarbetarnas upplevelse av företaget och vad det erbjuder ska vara attraktivt. Här pratar vi bland annat om sättet vi kommunicerar, utbildningar, möjlighet till utveckling, friskvård, lön, förmåner, CSR, osv.

Vi har samtidigt under denna tid haft interna avstämningsmöten och personaldagar för att stämma av så att vi har legat rätt. Hösten 2019 bestämde vi oss för att ansluta oss till Great Place To Work (GPTW)–certifieringar. Detta har nu genomförts och resultatet blev fantastiskt, 80% av våra medarbetare anser att företaget är en mycket bra arbetsplats.

Vi har alla varit med och tillsammans skapat vår fina företagskultur med höga betyg för trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Detta ska vi vara väldigt stolta över. Detta har hela tiden varit ett mål för oss och vi har nu fått ett tydligt kvitto på att medarbetarna trivs. Det är också en bedrift att vi som företag har lyckats att certifiera oss direkt! Det är bara tre av tio företag som klarar en certifiering första gången.

Vi kommer fortsätta på inslagen bana så att vi hela tiden utmanar oss och är i linje med vad marknaden efterfrågar. Som ett tydligt bevis på att vi är certifierade kan vi från och med nu använda oss av märket nedan och diplom kommer sättas upp på alla våra kontor.