Koncernkontor

Markus Brink

Markus Brink, VD
070-189 00 00
markus.brink@erlandssonbygg.se

Jennie Sahlsten, vVD
070-189 00 30
jennie@erlandssonholding.se

Erlandsson Bygg

Besöksadress
Bäckstensgatan 13
Mölndal

Postadress
Box 9252
400 96 Göteborg

Telefon 031-389 00 00

Fax 031-389 00 01