Lärande Bygg – Integration på riktigt

Kreativt tänkande och samverkan mellan Kungsbacka kommun, Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB har resulterat i att åtta elever studerar lärande bygg i Kungsbacka.

Utbildningen pågår under 2017–2018, och är förlagd på arbetsplats med minst 70% av tiden. Utbildningen, som även erbjuder språkstöd, ger goda möjligheter till arbete inom branschen eller till att studera vidare. För att säkra framtida kompetens behöver attraktionskraften till byggbranschen stimuleras.

Ett annat mål är att utbildningen ska leda till ökad integration och mångfald.

– Ett av våra prioriterade mål är att ta samhällsansvar. Vi vill vara med och bidra och vara en modern arbetsgivare med en mångfald som speglar samhället, säger Markus Brink, VD på Erlandsson Bygg.

Läs mer om projektet ”Lärande Bygg – Integration på riktigt” här.