Erlandsson Bygg förstärker på koncernnivå

Som ett led i att knyta ihop koncernen förstärker nu Erlandsson Bygg med tre nya tjänster på koncernen inom inköp, produktion och förhandling.

– Vi har under de senaste åren haft tillväxt och detta är ett led i vår strategi för att fortsätta växa på ett hållbart sätt och knyta ihop koncernen. Vi behöver säkerställa att vi arbetar på ett likvärdigt sätt över hela koncernen och bygger vår framtida lönsamhet på att ta till vara de stordriftsfördelar som finns, säger Jennie Sahlsten, VD och koncernchef.

Läs hela pressmeddelandet på Mynewsdesk eller hämta PDF.