Erlandsson Bygg i Stockholm tecknar ramavtal med SKR

För den rikstäckande upphandlingen Förskolebyggnader 2018 har Erlandsson Bygg i Stockholm tagit fram konceptförskolan Castor i samarbete med Storesund Arkitekter och Windefalk ventilation & Energi. Erlandsson Bygg i Stockholm är nu en av elva entreprenörer i Sverige som tilldelats ramavtalet som löper över sex år .

Konceptförskolan Castor är framtagen utifrån kriterier som barnperspektiv, personalperspektiv, exteriör samt struktur och system. Konceptförskolan bedömdes av en jury bestående av bl a arkitekter, specialister inom förvaltning och förskoleverksamhet.

Den 30 mars så presenterar vår projektledare Agnes Halén och avtalsansvariga Mohamed Djeridi konceptförskolan Castor för SKRs medlemsorganisationer. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på SKRs hemsida.