Erlandsson bygger åt Väsbyhem i samverkansentreprenad

Erlandsson Bygg i Stockholm har fått förtroendet av Väsbyhem att tillsammans med dem utveckla Kv Soltäppan och Kv Näckrosen. Kvarteren ligger inom Fyrklövern som är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby på trettio år. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas. Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.

Ansvarig affärsområdeschef Mattias Holm säger: Vi är mycket glada över att Väsbyhem har valt oss som samarbetspart i detta projekt. Genom att Erlandsson är med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara bostäder till låga produktionskostnader.
Det första spadtaget som signalerar starten för bygget och samarbetet tas den 14 juni av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Amra Barlov Lindqvist, VD AB Väsbyhem och Mattias Holm, Affärsområdeschef Erlandsson Bygg.

Se pressmeddelandet här.