Erlandsson Byggkoncern först i Sverige med att ansöka om certifiering för samverkanspartner

Erlandsson Byggkoncernen lämnar som första bolag i Sverige in ansökan om certifiering enligt ISO 44001:2017, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

– Vi genomför certifieringen för att visa att vi internt säkerställer kvaliteten i våra samverkansentreprenader, säger Jennie Sahlsten, VD och Koncernchef för Erlandsson Byggkoncernen.

 

Läs hela press meddelandet i PDF här.