Erlandsson tar risk för miljöns skull

Efter en testperiod på drygt ett år av den fossilfria dieseln HVO100 tar nu Erlandsson steget fullt ut och kommer att köra företagets Volvobilar i Västregionen på HVO100. Detta trots att Volvo inte godkänt bränslet.

Läs hela pressmeddelandet här.