Gertrudsgårdens förskola, Trelleborg

Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg där Byggservice Trelleborg, Erlandsson Bygg i Syd, utförde en om- och tillbyggnad samt ny utemiljö åt Trelleborgs kommun

För hela artikeln se länken:

TA_180908_00_01_A_014