Nöjda kunder och medarbetare gör Erlandsson till ett av Skånes snabbast växande byggbolag

Erlandsson Bygg i Syd förstärker nu sin organisation i Helsingborg, Malmö och i Trelleborg. Tillväxttakten är minst sagt stark för ett av Skånes snabbast växande byggbolag.

– Vi räknar med att fördubbla vår verksamhet i Helsingborg inom de närmaste åren, säger Daniel Pedersen, vice VD på Erlandsson Bygg i Syd.

 

Erlandsson Bygg i Syd har under sju år ökat sin omsättning från cirka 80 miljoner till 700 miljoner och antalet anställda har ökat från 40 till dagens 200 medarbetare.

– Vi växer i takt med kundernas efterfrågan på våra tjänster. Utvecklingstakten är hög men det är samtidigt otroligt viktigt för oss att växa utan att tappa den djupt förankrade värdegrund vi har i bolaget, säger Daniel.

Bolaget har ett NMI, Nöjdmedarbetarindex på 96,1 procent (2017) och ett NKI, Nöjdkundindex på 96,4 procent (2017). Att medarbetarna trivs på jobb och att kunderna fortsätter att få den service de förväntar sig är, som Daniel påpekar, helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling.

– Vi är försiktiga i våra rekryteringar, vi är ett stort företag med en relativt platt organisation. Varje enskild medarbetare får och har stort mandat att med ansvar utveckla sina arbetsuppgifter. Det här har gjort att vi idag har en organisation med otroligt duktig personal och bra chefer. Vår vision är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare, det jobbar vi med varje dag. Undersökningen ser vi som ett kvitto på att vi ligger rätt.

 

I Malmö bygger Erlandsson bland annat Sjöporten i Västra Hamnen, 55 yteffektiva lägenheter på uppdrag av MKB.

– Projektet är igång men det är väl först när det börjar synas saker på höjden som det uppmärksammas. För oss börjar det ju betydligt tidigare än så.

Malmö planerar att bygga 1900 nya bostäder om året fram till 2025 och för att möta den potential som finns här så planerar Erlandsson att ytterligare förstärka sin organisation på bostadsavdelningen.

 

Även i Trelleborg så är utvecklingen på bostadssidan stark. Stadens utformning förändras med nybyggnation i hamnen och Övre i centrala Trelleborg.

– Genom förvärvet av Sawi för två år sedan så har vi kunnat växa och ta en större del av marknaden där, säger Daniel och fortsätter:

– Idag har vi två kontor och dom har vi vuxit ur. Nästa år bygger vi nya lokaler för att möta den växande marknaden i Trelleborg.

 

Daniel Pedersen ser en fortsatt stabil utveckling de kommande tre åren.

– Vi konsoliderar vår verksamhet och arbetar fokuserat med att sätta företagets rutiner, vilket betyder att vi har en utbildningsintensiv period framför oss samtidigt som vi växer. Skåne har en befolkningstillväxt som i sin tur ökar behovet av skolor och omsorg. Idag är 75 procent av vår omsättning kopplad till ramavtal som vi har med kommuner och förvaltningar. Skolor och LSS-boende är en del av våra kärnmarknader, industrifastigheter en annan. Branschen i stort har en utmaning vad gäller att hitta kvalificerad personal, vi möter den bland annat genom vårt certifierade traineeprogram. Det viktiga för oss är att vi fortsätter växa och utvecklas med den kvalitet som Erlandsson innebär.

 

Läs mer på: www.erlandssonbygg.se

https://www.mynewsdesk.com/se/erlandsson-bygg-ab/pressreleases/noejda-kunder-och-medarbetare-goer-erlandsson-till-ett-av-skaanes-snabbast-vaexande-byggbolag-2686511

 

För mer information kontakta:

Annika Bergkvist, koordinator Erlandsson Bygg i Syd

Tel: 040-674 00 15

Mail: annika.bergkvist@erlandssonbygg.se

Daniel Pedersen, vVD/CFO Erlandsson Bygg i SYD

Erlandsson Bygg i Syd bygger bland annat Sjöporten i Västra Hamnen på uppdrag av MKB

På bästa tänkbara läget i Västra hamnen med nära till havet, staden och stora grönområden bygger Erlandsson Bygg i Syd 55 yteffektiva tvåor på uppdrag av MKB.
Illustration: MKB

Om- och tillbyggnad av bilhall åt Hedin Bil Malmö Jägersro. Byggprojektet färdigställdes sommaren 2018.

Erlandssons byggservice avdelning har byggt ny lokal åt Lloyds Apotek på Malmö Centralstation. Apoteket öppnade 1 september 2018

Erlandssonkoncernen i korthet

Erlandssonkoncernen omfattar idag entreprenadverksamhet samt fastighetsförvaltning. Företaget är privatägt och omfattar 2200 medarbetare och 7 Mrd kr i omsättning. Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet.

Om Erlandsson Bygg i Syd

Erlandsson Bygg i Syd AB täcker idag hela Skåne och växer stadigt i det expansiva Öresundsområdet inom både byggservice, entreprenad och bostadsproduktion. Vi är idag ca 200 drivna Erlandssonare med en årlig omsättning på ca 700Mkr och en historisk tillväxt om ca 100Mkr/år sen starten 2010, vilket gör oss till en av de större och mest snabbväxande byggaktörerna i Sydsverige. Vårt huvudkontor finns i Malmö, men vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.