Region Stockholm är certifierade enligt ISO 45001

Under 2018 ersätter ISO 45001 den äldre arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Tillsammans med vår årliga ISO revision i december utfördes en recertifiering enligt den nya standarden. ISO 45001 ställer bland annat högre och tydligare krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Implementeringen av standarden och revisionen utfördes med strålande resultat och vi är nu certifierade.