Spadtag för branschens viktigaste bygge

Den 26 mars togs det första spadtaget som signalerade starten av bygget av säkerhetsparken vid Arlanda. Trots isande kyla och blåst fanns representanter från bland annat entreprenörer, Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Arbetsmiljöverket och Regeringen på plats. Alla var överens om att det här kan ingen aktör åstadkomma ensam, vi bygger parken och attityder kring säkerhet tillsammans!

Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till parken. För första gången i Sverige byggs nu en nationell branschgemensam säkerhetspark för en bred grupp av användare; yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, platschefer, beställare och projektörer från hela byggsektorn.

Erlandsson tillsammans med andra entreprenörer, projektörer, experter och leverantörer är engagerade i att bygga den station i parken som omfattar ställning, avspärrning, arbete på höjd, tunga lyft med mera. I Säkerhetsparken byggs tränings-och demonstrationsmiljöer upp där gästerna kan prova på och utvärdera befintliga och nya arbetssätt, metoder, produkter och utrustning. Inlärningen sker via intryck och diskussioner och inte via klassiska klassrum och böcker. Målet är att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.

Toni Hattara, Erlandsson Bygg i Stockholms huvudskyddsombud som är engagerad i arbetsgruppen kring ställning säger:

– Jag tycker att det är ett stort kliv framåt för branschen, jag ser en stor fördel i att kunna känna och se med egna ögon på olika former av brister i vår dagliga miljö och förhoppningsvis tänka ett steg längre i ett tidigare skede! Jag tror också att parken kan medföra ett sundare tänk kring all skyddsutrustning som finns till hands idag och att fler lär sig att använda den rätt. Vem vet, kanske parken på sikt bidrar till att fler av hantverkarna där ute vill utbilda sig till skyddsombud.

Invigningen av säkerhetsparken beräknas ske den 1 oktober 2019.

 

På bilden syns från vänster: Roger Linnér, COO Peab, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s), Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige, Henrik Löfgren, divisionschef NCC Infrastructure, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket