Kvarter Kolla Parkstad

REGION Väst

Detaljer


Entreprenadform: General

Typ av byggnad: Bostäder

Årtal start: 2018

Byggstatus: Projektutveckling

Vi har uppdraget av det kommunala fastighetsbolaget Eksta Bostads AB att uppföra 40 nybyggda lägenheter i småhusformat. Bostäderna varierar i storlek från 67 m2 upp till 99 m2. De ska alla vara energieffektiva och dra 42 kWh/m2, Atemp och år. Minst 50 % av fastighets-elen och 40% av energin för varmvattenuppvärmningen ska täckas av egenproducerad solel respektive solvärme. För närvarande pågår projektering, kalkylering och inköpsarbete. Start av markarbeten på plats blir preliminärt juni 2018.