Räddningsövningar

Erlandsson Bygg i Väst AB genomförde i 2014 den första räddningsövningen i sitt slag i Sverige, på en arbetsplats för Hedin Fastigheter i Mölndal. Under våren 2015 genomfördes nästa övning, denna gången i Stockholm och sedan dess har flera övningar hållits.

Att öva räddning och krishantering tillsammans med räddningstjänst, polis, ambulans, arbetsmiljöverk och andra berörda enheter är oerhört viktigt.

– För oss är detta oerhört värdefullt, dels för att testa våra rutiner men också för att få en praktisk övning, säger Markus Brink, VD för Erlandsson Bygg.

Att stänga en arbetsplats för en dag för att öva är självklart. Övningarna ger ovärderlig information och erfarenhet för att kunna förbereda sig på bästa sätt.

Flera viktiga synpunkter framkom däribland vikten att utmärka den person på byggarbetsplatsen som har ansvaret och mest information. Läs mer om den nya branchstandarden ‘Rosa västen’ som kom på plats tack vara räddningsövningarna.