Kompletterande bygg

och Drivmedelservice

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. Erlandsson Bygg har en särskild avdelning med specialiserade yrkesmän för att kunna försörja processen med kompetens. Vi har egen personal för plåtslageri och smide och en egen golvavdelning, samt två kompletta hallar där vi prefabricerar väggblock.

Drivmedelservice
Vi är det stora företaget med den lokala anknytningen. Med över 60 års erfarenhet av byggbranschen och kontor i nästan hela Sverige, kan vi erbjuda alla typer av byggentreprenader på drivmedelsanläggningar.

Med vår erfarenhet, personal och stora geografiska täckning kan vi ge oljebolagen en service utöver det vanliga, där säkerhet, kvalitet och garanti står i fokus. Vår personal utgår från orten närmast dig. Det sparar både tid, pengar och miljön.